Milí rodičia, starí rodičia, žiaci a priatelia školy!

Vítame Vás na stránkach 1. A triedy na ZŠ Hrnčiarskej v Humennom, kde sa môžete oboznámiť so životom a prácou v našej triede. Naša trieda je zapojená do celoslovenského projektu APROGEN pre deti s mimoriadnym intelektovým nadaním.