Milé deti a rodičia!

Milí rodičia, v pondelok 1.6. ráno pri príchode dieťaťa do školy je potrebné priniesť vyplnené a podpísané tlačivá:

 

ORGANIZÁCIA ŠKOLY

VŠEOBECNÉ  INFORMÁCIE

Milí rodičia, chcem Vás poprosiť, aby si deti 1.6. priniesli do školy peračník s farbičkami (hračku do ŠKD, desiatu...prezuvky). Keďže je Deň detí, budem mať pre ne pripravené aktivity na vytlačených pracovných listoch, prezentácie .... možno sa prejdeme do mesta. Učenie v mesiaci jún bude špecifické: nebudem zadávať domáce úlohy. Do školy bude potrebné priniesť (stačí aj v utorok) čítanku, učebnicu anglického jazyka, pracovný zošit z matematiky a písanku č.3 a č.4 a pracovný zošit z prvouky, ktoré zostanú v škole v zložke. Deti budú mať za úlohu doma iba čítať články z čítanky. V škole máme zošity, asi si zavedieme jeden nový na všetky predmety. Prosím, aby ste zatiaľ do školy nenosili zošity a pracovné listy, ktoré deti vypracovali doma, dohodneme sa na tom postupne, zatiaľ si pozriem písanku č. 3, čítanku a matematiku. Ďakujem Vám za vynikajúcu spoluprácu.

MATEMATICKÝ KLOKAN 9.6

V tomto šk. roku nebudú uverejnené celoslovenské výsledky.  Časť detí zostáva doma a v škole nemôžeme spraviť spoločnú súťaž. Tak sme sa rozhodli, že si každé dieťa spraví testy doma ONLINE (prváci majú uverejnenú aj nahrávku textu). Prihlásiť sa môžete iba raz, ak by sa prerušilo spojenie, môžete v práci pokračovať.  

ONLINE STRETNUTIE

   ŠTVRTOK  28. mája o16.30   krátke stretnutie s rodičmi

spojíme sa cez ZOOM

ZOOM
Veľmi jednoduché je prihlásenie sa cez mobil alebo tablet (cez Google Play v aplikácii) ZOOM Cloud Meetings 
stačí zadať číslo Meeting ID: 311 601 937
Meeting Password:  3WSNUs
alebo na stránke (odsúhlasiť prístup): 

BEZKRIEDY

Milí rodičia, portál BEZKRIEDY sprístupnil bezplatne učebné materiály pre žiakov na ich stránke.

Je potrebné sa REGISTROVAŤ   a   zadať     KÓD TRIEDY:  UWMurBa

Prosím Vás, registrujte iba deti z našej triedy, každá trieda našej školy má iný kód. 

 UČIVO, KTORÉ SOM POSLALA ŽIAKOM JE NEPOVINNÉ.

MATEMATICKÝ KLOKAN

Súťaž je preložená. Máme viac času precvičiť si matematické úlohy.

VZDELÁVACÍ PORTÁL KOZMIX

Portál KOZMIX sprístupnil svoje vzdelávacie materiály zdarma. Každý žiak má svoje meno a heslo. Poslala som deťom  úlohy zo slovenského jazyka, matematiky a prvouky.

Prvé je prihlasovacie meno a ďalšia časť heslo:

   1AMartin     4Z5S    ,     1AGregor    97XG   ,   1AJulian    SQ6G    ,    1AIvan    UKWK   ,   1ATamara    377E    ,   

    1AGloria    6CGH   ,     1ADavid      FQW3  ,   1AJakub    5SUL     ,    1AVanesa   W1Y4  ,   1AAndrej   QBN1

   1AHugo    XL5L, 1ANikita   9NSX, 1ALea  KAEC

              Riešenie úloh nie je povinné.

ANGLICKÝ JAZYK - VZDELÁVACÍ PORTÁL 

Portál Planéta vedomostí - Angličtina sprístupnil svoje vzdelávacie materiály. Každý žiak má svoje meno a heslo - cez tlačidlo: Prihlásiť sa.

Prihlasovacie meno je rovnaké ako v Kozmixe:

1AMartin , 1AGregor , 1AJulian  , 1AIvan  , 1ATamara ,

1AGloria , 1ADavid  , 1AJakub  , 1AVanesa  , 1AAndrej 

1AHugo , 1ANikita , 1ALea 

HESLO je pre všetkých rovnaké:   aprogen

Ak nemáte možnosť PL vytlačiť, nevadí. Nemusíte ich urobiť všetky - pomôžu Vám v precvičovaní  učiva do cvičných zošitov.

16. marec

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                             PÍSANIE (pondelok a utorok):                                                                                

MATEMATIKA:                                                                                            ANGLICKÝ  JAZYK (pondelok a streda):

17. marec

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                                   MATEMATIKA:

PRVOUKA:  

18. marec

SLOVENSKÝ JAZYK a PÍSANIE (štvrtok a piatok)                                                     MATEMATIKA: 

Šlabikár s. 50/1 čítať, s. 50/2,3 vypracovať, s. 51 - čítať polovicu článku.

19. marec

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                                               MATEMATIKA:

Šlabikár s. 51/4 vypracovať, s. 51 - čítať druhú polovicu článku.                          

Milí rodičia, PL z 19. marca bol s úlohami s prechodom cez 20 - ešte sa to neučíme. Ospravedlňujem sa.

ANGLICKÝ JAZYK (pondelok a streda):

20. marec

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                                MATEMATIKA:

Čítať článok z PL a vypracovať úlohy.                                                     Slovné úlohy. Pracovný list.

.... teraz si zacvičíme .... :D

23. marec

SLOVENSKÝ JAZYK a PÍSANIE (pondelok a utorok)                                             MATEMATIKA:

Šlabikár s. 54/1 čítať s.54/2 vypracovať, s. 55 - čítať prvú polovicu článku.

24. marec

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                                          MATEMATIKA:

Šlabikár s. 55/3 vypracovať, s. 55 - čítať druhú polovicu článku.

PRVOUKA:    

25. marec

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                                         MATEMATIKA:


.  

26. marec

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                            MATEMATIKA:

Čítať  článok z PL a vypracovať úlohy.

LEN STRANA č.1 a 2

27. marec

DOKONČIŤ, ČO SME NESTIHLI.

.... a pozdrav od p. učiteľa hudobnej výchovy

30. marec

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                                    MATEMATIKA:

ŠLABIKÁR s. 56/1 čítať, s 56/2 vypracovať                                                 PRACOVNÝ ZOŠIT  s. 51

                   s.57/ BÚRKA čítať prvé dva odstavce                                      PRAC. LIST do malého zošita (pondelok, utorok)

PÍSANKA č.2 : s. 9/5,6,7 

ANGLICKÝ JAZYK: zopakovať pieseň                                                                 

31. marec

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                                MATEMATIKA:

ŠLABIKÁR s. 57/BÚRKA čítať celý článok                                              PRACOVNÝ ZOŠIT s. 52

s.57/ 3, 4  - vypracovať                                                                            PRAC. LIST do malého zošita z pondelka

PÍSANKA č.2 : s. 10/1,2

PRAC. LIST do malého zošita (utorok a streda)

Čitanie s porozumením k článku  BÚRKA - prosím vyplniť a odoslať.

PRVOUKA : pracovný zošit s 16, 17

1. apríl

SLOVENSKÝ JAZYK                                                                                 MATEMATIKA:

PRACOVNÝ   LIST   (na vytlačenie)                                                            PRACOVNÝ LIST (na vytlačenie)

PÍSANKA č.2 : s. 10/3,4

PRAC. LIST do malého zošita z utorka 

ANGLICKÝ JAZYK

2.apríl

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                                    MATEMATIKA:

PRACOVNÝ LIST (na vytlačenie) - čítanie s porozumením                        PRACOVNÝ ZOŠIT s. 53

PÍSANKA č.2 : s. 11/ 1,2,3

3.apríl

DOKONČIŤ, ČO SME NESTIHLI. 

.... a pozdrav od p. učiteľa hudobnej výchovy

6. apríl

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                               MATEMATIKA:

ŠLABIKÁR   s. 58/1,2,3  s.59/DARČEK čítať                                            PRACOVNÝ ZOŠIT s. 54

PÍSANKA č.2 : s. 12

Prac. list - písmeno X,x                                                                             Prac. list do malého zošita SJL (pondelok, utorok) 

ANGLICKÝ JAZYK: (pondelok a streda)  a úloha: Angličtina 2 na stránke: anglictina.iedu.sk

7. apríl

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                                     MATEMATIKA:

PRACOVNÝ LIST - vypracovať, čítať                                                            PRACOVNÝ ZOŠIT s. 55

PÍSANKA č.2 : s. 13                                                                                        PRACOVNÝ  LIST  (utorok a streda)

PRVOUKA: pracovný zošit s. 18, 19

Čitanie s porozumením k článku DARČEK - prosím vyplniť a odoslať. 

8. apríl

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                                   MATEMATIKA:

ŠLABIKÁR s. 62/1 - čítať, s 63/2,3 vypracovať                                            PRACOVNÝ ZOŠIT s. 54

PÍSANKA č.2 : s. 14

ANGLICKÝ JAZYK:  prac. list z pondelka    

  PRÍJEMNÉ PREŽITIE VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV

15. apríl

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                                        

ČÍTANKA s. 2/1 vypracovať, s. 3/2 prečítať  HRA NA DETEKTÍVA                

Čítať: Tri zvláštne písmená

PÍSANKA č.2 : s. 15                                                                                       ANGLICKÝ JAZYK: prac. list do malého zošita  

Prezentácia: Tri zvláštne písmená                                                                                         Prvá pieseň: zopakujme si čísla

                

16. apríl

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                                MATEMATIKA:

ČÍTANKA s. 3 FUTBAL V ABECEDE - čítať   s.3/3 vypracovať               Pracovný zošit: s. 55

Báseň Futbal v abecede prepísať do malého zošita (nakresliť lopty)

PÍSANKA č.2 : s. 16 

Ak chceš, môžeš si vybrať jednu žabku a pripraviť bábku žabieho princa. 

17. apríl

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                               MATEMATIKA:

Čítanie s porozumením                                                                           Pracovný zošit: s. 56

PÍSANKA č.2 : s. 17 

20. apríl

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                                MATEMATIKA:

Čítanka: s. 4 - čítať Alenka a svet, s. 4/1 - vypracovať                            Pracovný zošit: s. 57

PÍSANKA č.2 : s. 18 

Prepíš do malého zošita básničku: ZÁBAVA                                         Prac. list do malého zošita (pondelok a utorok) 

ANGLICKÝ JAZYK:   03 What's your name?     na portáli:  anglictina.iedu.sk 

21. apríl

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                              MATEMATIKA:

Čítanka: s. 4 Alenka a svet - čítanie s porozumením                           Pracovný zošit: s. 58

PÍSANKA č.2 : s. 19                                                                                  Prac. list do malého zošita z pondelka - 2. časť

Čitanie s porozumením k článku ALENKA  A   SVET - prosím vyplniť a odoslať. 

PRVOUKA: na online stretnutí dnes o 16.30 (prosím zoberte si pracovný list, pero alebo ceruzku) - PZ s. 20, 21

22. apríl

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                           ANGLICKÝ JAZYK: malý zošit

Čítanka: s. 5/2, 3 - vypracovať                                                           Malý zošit - slovná zásoba 

PÍSANKA č.2 : s. 20                                                                            Video: slovná zásoba z novej lekcie

Malý zošit: čítať báseň Lipové kvety, prepísať slovné spojenia                        

                                                                                                              

MATEMATIKA:   prosím vyplniť a odoslať

23. apríl

PÍSANKA č.2 : s. 21

22. apríla sme oslávili  DEŇ   ZEME - na túto tému máš pripravené pracovné listy zo slovenského jazyka a matematiky (obrázky v PL zo slovenčiny nemusíš vymaľovať).    

Prečítaj si hádanky o stromoch. Máš pripravenú aj prezentáciu z matematiky.

Ak chceš, vyrob si papierovú korunu - DEŇ ZEME.

24. apríl

DOKONČIŤ, ČO SME NESTIHLI. 

.... a veselá pieseň

27. apríl

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                               ANGLICKÝ JAZYK: zopakovať pieseň z 24. apríla

Čítanka: s. 6/Rozprávka z pekárne - čítať                              na portáli: anglictina.iedu.sk - Angličtina 4 (05 Hello, Alex!) 

s.6/1, 2 , s.7/3,4

PÍSANKA č.3 : s. 2                                                                     MATEMATIKA: pracovný zošit s. 59                                       

28. apríl

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                           MATEMATIKA: PZ. s. 60

Čítanie s porozumením: Dni v týždni 

PÍSANKA č.3 : s. 3                                                                                PRVOUKA: s.22, 24 (stranu 23 nebudeme robiť)

29. apríl

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                                  ANGLICKÝ  JAZYK: pracovný list

Čítanka: s. 8-9 Lastovička na lepe - čítaj a vymaľuj obrázok č. 1            na portáli: anglictina.iedu.sk - Angličtina 5   

Malý zošit:  prepíš báseň zo s. 9 - Lastovičky

Čitanie s porozumením k článku LASTOVIČKA na lepe - prosím vyplniť a odoslať.

30.apríl

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                                    MATEMATIKA: PZ. s. 61

Čítanka: s. 10/Aby mravce nezablúdili  s.11//1,2 vypracovať

PÍSANKA č.3 : s. 4 

4. máj

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                             MATEMATIKA: PZ. s. 62

Čítanka: s. 12/Mamičká má sviatok s.13//1,2,3 vypracovať

PÍSANKA č.3 : s. 5                                                                                   ANGLICKÝ  JAZYK:  pracovný list (pondelok,streda)

Malý zošit: pracovný list (pondelok, utorok)

5. máj

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                                   MATEMATIKA: PZ. s. 63

Čítanka: s. 14/  Vrabce  s.14//1 s. 15/2,3 vypracovať

PÍSANKA č.3 : s. 6                                                                                       PRVOUKA: PZ s. 25/3, 4     s. 26/2

Malý zošit: pracovný list z pondelka

6. máj

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                              

Čítanka: s. 16/ Farebné ceruzky,  s.16/1,2 - vypracovať   PÍSANKA č.3 : s. 7 

ANGLICKÝ JAZYK: ak chceš, zapoj sa do eTwinningového projektu - natoč a pošli mi tento týždeň krátke video s pesničkou a môžeš pripojiť fotku s obrázkom  Som doma.

7. máj

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                            MATEMATIKA: PZ. s. 64

Čítanka: s. 17/Umelec  s.17/3,4 vypracovať

PÍSANKA č.3 : s. 8, 9

VÝTVARNÁ  VÝCHOVA: môžete mi poslať svoju fotku s obrázkom ako ste doma alebo zo školskej súťaže

11. máj

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                                MATEMATIKA: PZ. s. 65

Čítanka:  čítať iba stranu 18/Klamárik - somárik, vymaľuj na s. 18 obrázky, na ktorých sú Jožkove výmysly.

PÍSANKA č.3 : s. 10

ANGLICKÝ JAZYK: učebnica s. 51 - slovná zásoba, s. 54/12 - pieseň

12. máj

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                                 MATEMATIKA: PZ. s. 66

Čítanka: čítať s. 18 a 19 - Klamárik - somárik - nahlas

vymaľuj obrázok č. 4 na s. 19, s. 19/1 vypracuj                                        PÍSANKA č.3 : s. 11

SJL - PZ malý zošit (utorok a streda)

PRVOUKA: s. 30

13. máj

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                         ANGLICKÝ  JAZYK:   PZ do malého zošita

Čítanka s. 20 - Husí otec - čítať  s. 20/1 vypracovať                                          zopakuj si pieseň zo strany 54 (z pondelka) 

SJL - PZ malý zošit z utorka                                                                                Vypočuj si príbeh: s. 55 - A PICNIC

PÍSANKA č.3 : s. 12

Ak chceš, môžeš si  vyrobiť  túto knihu o jedlách, ktoré máš rád.

RICE - RYŽA                                  PIZZA  - PIZZA

SALAD - ŠALÁT                             POPCORN - PUKANCE

SOUP - POLIEVKA                         HAM - ŠUNKA

SAUSAGE - KLOBÁSA                   SEAFOOD - MORSKÉ PLODY

14. máj

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                        MATEMATIKA: PZ. s. 67

Čítanka: čítať s. 21 - Červené vetrovky  s. 21/2 vypracuj

PÍSANKA č.3 : s. 13 

15. máj

PÍSANKA č.3 : s. 14

DOKONČIŤ, ČO SME NESTIHLI. 

18. máj

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                        MATEMATIKA: PZ. s. 68

Čítanka: čítať s. 22 - Slniečko s. 23/1 - prečítaj, s23/2 vypracuj

PÍSANKA č.3 : s. 15                                                                            ANGLICKÝ JAZYK: zopakuj si slovnú zásobu a pieseň

19. máj

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                    MATEMATIKA: PZ. s. 69, 

Čítanka: čítať s. 24 - Vyrušovák s.24/1 vypracuj                         prac. list s Garfieldom na strane 6

PÍSANKA: s. 16               PRVOUKA: prezentácie na online stretnutí

20. máj

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                      MATEMATIKA: PZ. s. 70

Čítanka: čítať s. 26 - Chlapec a vtáčik s.27/1 , 2,3 vypracuj        prac. list s Garfieldom (z pondelka) na strane 7

PÍSANKA: s. 17                                                                   

ANGLICKÝ  JAZYK: na stránke anglictina.iedu.sk úloha Angličtina 6

Môžeš si poskladať puzzle.

21. máj

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                           MATEMATIKA: PZ. s. 71

Čítanka: čítať s. 28 - O prváckom mačiatku s.29/1 ,2 vypracuj         PRVOUKA: pracovný list

PÍSANKA č. 3: s. 18                                            

22. máj

PÍSANKA č.3 : s. 19

DOKONČIŤ, ČO SME NESTIHLI. 

25. máj

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                 MATEMATIKA: PZ. s. 72

Čítanka: čítať s. 30 - O ceruzke..... s.30/1 , s. 31/2,3  vypracuj 

PÍSANKA č. 3: s. 20                                                                ANGLICKÝ  JAZYK: zopakuj si 6. lekciu o jedle + prac. list         

26. máj

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                  MATEMATIKA: PZ. s. 73

Čítanka: čítať s. 32 - Stará mala robí bublaninu s.32/1 , s. 33/2 - prečítaj ,3 vypracuj

PÍSANKA č. 3: s. 21                                                                     PRVOUKA: prezentácie

27. máj

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                          MATEMATIKA: PZ. s. 74

Čítanka: čítať s. 34 - Ako deti kŕmili slona  (streda a štvrtok)  s. 35/1, 2 

PÍSANKA č. 3: s. 22

28. máj

PÍSANKA č. 3 s. 23                                                                        MATEMATIKA: PZ. s.75

29. máj

DOKONČIŤ, ČO SME NESTIHLI. 

1. jún

2. jún

SLOVENSKÝ JAZYK:  pracovný list (píšeme tlačeným písmom)                         MATEMATIKA: pracovný list

Čítanka: čítať s. 36 - O rôznych rečiach  s. 37/ 1, 2 

ANGLICKÝ JAZYK: zopakovali sme všetky piesne z predchádzajúcich lekcií

3. jún

SLOVENSKÝ JAZYK: pracovný list z pondelka - druhá strana                         MATEMATIKA: pracovný list

Čítanka: čítať s. 38 - Krajčírka s. 39/ 1, 2 

Písanka č. 4 - s. 2

4. jún

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                                MATEMATIKA:  PZ s. 76, 77

Čítanka: čítať s. 40 - Po čom túžila veverička? s. 40/ 1 - v článku podčiarkni všetky slová s dvojhláskou ie

Písanka č. 4 - s. 3

5. jún

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                                 MATEMATIKA: PZ s. 78, 79

Čítanka: čítať s. 41 - Lentilky s. 41/ 2,3 

Písanka č. 4 - s. 4

8. jún

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                                MATEMATIKA: PZ s. 80

Čítanka: čítať s. 42 - O psíkovi s. 43/ 1

Písanka č. 4 - s. 5

9. jún

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                       MATEMATIKA: Sčítanie do 20 s prchodom cez základ 10

Čítanka: čítať s. 44 - Blesk a hrom s. 45/ 1,2                                 Pracovný list - prvá strana

Písanka č. 4 - s. 6

10. jún

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                       MATEMATIKA: Pracovný list z utorka - druhá strana

Čítanka: čítať s. 46 - Výhovorka býva horká s. 47/ 1,2,3 

Písanka č. 4 - s. 7

11. jún

SLOVENSKÝ JAZYK:                                                                         MATEMATIKA: pracovný list

Čítanka: čítať s. 48 - Kde bolo, tam nebolo...s. 49/ 1,2

Písanka č. 4 - s. 8