eTwinning Chefs

Cieľom tohto projektu je informovať našich žiakov o zdravých stravovacích návykoch a aplikovať ich v ich každodennom živote. Oboznámiť sa so zdravým stravovaním v iných krajinách, vymeniť si vzájomné informácie, nadviazať priateľstvá a celý projekt zdokumentovať pomocou nástrojov web 2.0.

Malí kuchári.

NAŠE LOGO PROJEKTU

Prostredníctvom interaktívnej tabule sme v programe Skicár pripravili spoločné logo projektu.

MAPA KRAJÍN ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU

EURÓPSKY  DEŇ  JAZYKOV

Počas Európskeho dňa jazykov sme s projektovými partnermi pripravili spoločný slovník.

DEŇ  JABLKA

21. októbra sme spoločne prežili medzinárodný DEŇ JABLKA. Každá trieda si nakreslila obrovské jablko so zaujívavými vzormi. Zo všetkých jabĺk sme na chodbe zložili obrovské jablko. V triede sme pokračovali vo veselých aktivitách - čítali jabĺčkové slabiky, pracovali s interktívnou tabuľou, mali sme pripravené "jabĺčkové pracovné listy" zo slovenčiny a matematiky. A samozrejme na desiatu nechýbali chutné jabĺčka.

Pripravujeme ovocný šalát.

Puzzle - od našich zahraničných kamarátov.

Kreslíme v programe - Archimboldo Art.

Videokonferencia 1.A a 3.C s kamarátmi z Turecka, Maďarska a Talianska.

Dilek Emir, Yasemin Gürel Er, Seher Diş TURKEYAndrea Romanova, Miroslav Sikorský SLOVAKIA, Judit Suszterné Fükó HUNGARY

Anglický obrázkový slovník zeleniny

Pripravili ho naši spolužiaci z 3.C.

KNIHA - NÁZOV PROJEKTU

KUCHÁRSKA KNIHA

Kniha receptov, ktoré  zrealizovali projektoví partneri so žiakmi.

SMOOTHIE

Príprava smoothie so spolužiakmi zo 4.C

PRACUJEME V SKUPINÁCH 

päť medzinárodných pracovných skupín

Vyhodnotenie projektu rodičmi

Made with Padlet