Projekt je zameraný na spoznávanie hradov a zámkov na Slovensku i v krajinách zapojených do projektu. Spoznáme život na hrade v časoch rytierov i kráľov. 

PREDSTAVUJEME SA

VYTVORILI SME OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK

Robené v Padlete

EURÓPSKY  DEŇ  JAZYKOV

Konferencia APROGEN.

RYTIERSKY   ERB

Pripravili sme si vlastný rytiersky erb.

Robené v Padlete

RYTIERSKY KÓDEX

Všetci partneri pojektu si pripravili "rytiersky kódex" - pravidlá "moderného rytiera" súčasnosti.

Made with Padlet

VYSNÍVANÝ    HRAD

Made with Padlet

VIDEOKONFERENCIA

VIANOCE  NA   HRADE

Made with Padlet

ALCHYMISTI NA HRADE

Spoločné video s našimi "alchymistickými" pokusmi. 

OTVORENÁ HODINA

Pre rodičov a starých rodičov sme pripravili otvorenú hodinu, kde sme im predstavili prácu na projekte a pripravili vyučovaciu hodinu o Bojnickom zámku. Pracovali sme s webovou stránkou, tabletmi a Ozobotmi.

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

Robené v Padlete

ONLINE MAĽOVANIE

Prostredníctvom programu AWWAPP sme s deťmi z Turecka kreslili online spoločný hrad. 

KRÁĽOVSKÝ ŠACH

So spolužiakmi zo 6. A sme si spoločne zahrali  ŠACH, ktorý patrí medzi kráľovské hry a niektorí z nás dali prednosť hre SUDOKU.

PUTUJEME PO HRADOCH A ZÁMKOCH

SPOLOČNÝ KALENDÁR NA ROK 2020

e-kniha - WEBOVÁ STRÁNKA

OCENENIE PROJEKTU