Žiaci 4.A sa zapojili v  školskom roku 2018/2019 do eTwinningového projektu "Kreativita v triede", do ktorého sú zapojené škôl z celej Európy. Projekt je zameraný na rozvoj kreativity u žiakov a pomáha učiteľom zrealizovať a prezentovať nové nápady a postupy na vyučovaní, spoznávanie národných tradícií - krojov, jedál, hier, tancov...

Každá škola si pripravila vlastné LOGO projektu. V súťaži o najkrajšie logo sme vybrali spoločné logo projektu.

Made with Padlet

Zaujímavou aktivitou bol "ZELENÝ TÝŽĎEŇ", kde si mala každá škola pripraviť vlastné "zelené aktivity". Počas neho sme splnili veľa zábavných úloh na hodinách slovenčiny a matematiky a na výtvarnej sme si vyrobili zelené žabky. Pracovali sme s OZOBOTMI a pomocou farebných kódov sme pripravili projekt.


Prezentovali sme ho cez videokonferenciu s partnermi zo Slovinska a Turecka. Pozdravili sme sa, prezentovali naše výrobky, deti z Turecka nám zahrali na flaute.  

VIDEOKONFERENCIA

CODEWEEK

Zapojili sme sa do akcie CODEWEEK, ktoré má prispieť k rozvoju zručností pri kódovaní, práci s počítačovými programami... My sme pracovali s OZOBOTMI a vytvorili sme dva projekty: "Strašidelný zámok" a "Vývinové štádium motýľa" 

KUCHÁRSKA KNIHA

Spoločná kuchárska kniha s receptami národných jedál projektových partnerov v programe STORY JUMPER obsahuje národné jedlá jednotlivých krajín. 

Book titled 'CREATIVITY IN THE CLASSROOM'Read this book made on StoryJumper

KNIHA NOVOROČNÝCH PRIANÍ

Projektoví partneri pripravili novoročné priania pre ďalších partnerov, ktoré sme pridali do spoločnej knihy.

NOVOROČNÉ POHĽADNICE

Vybraní partneri si vzájomne vyrobili a poslavi novoročné pohľadnice.

TRIEDNY MASKOT

Ďalšou úlohou bolo zhotoviť (nakresliť....) maskota triedy. Vybrali sme si OSMIJANKA. Túto úlohu sme spojili so súťažou Osmijankova literárna záhrada a okrem maskota triedy sme plnili veľa zaujímavých  úloh  z literatúry, prečítali sme nové knihy a nakreslili sme si celé rozprávkové kráľovstvo.

KRESLÍME A MAĽUJEME 

Naše výtvarné dielka sme uverejnili na stránke "KIDS ART", ktorá bude slúžiť ako inšpirácia na hodinách výtvarnej výchovy aj pre našich spolužiakov.

Robené v Padlete

TRADIČNÝ ODEV NAŠEJ KRAJINY

Každá krajina má svoj tradičný odev, ktorý sme chceli bližšie spoznať. Tak sme pripravili spoločnú prezentácie, kde sme predstavili jednotlivé ľudové kroje na Slovensku a mohli sme si prezrieť prácu našich partnerov.

ORIGAMI

"V týždeni s origami" sme si vyrobili zábavné zvieratká.

VYTVÁRAME KLOBÚKY

Naši chlapci vytvorili v programe QUIVER MASK vlastné návrhy klobúkov.

MÓDNA PREHLIADKA 

Dievčatá si pripravili v programe QIUVER FASHION módne modely. 

KNIHA PÍSMEN

Pripravili sme spoločnú knihu s názvom nášho projektu "CREATIVITY IN THE CLASSROOM"

. Každý partner pripravil jedno písmeno.

Projekt CREATIVITY IN THE CLASSROOM je uverejnený na stránke:

VYHODNOTENIE PROJEKTU

Made with Padlet