Cieľom tohto projektu je predstaviť aktivity STEM vo výučbe základných škôl. Sada Lego WeDo 2.0 sa použije nielen ako nástroj na získanie kódovacích schopností, ale aj ako prostriedok na rozvoj tvorivosti a predstavivosti. Téma sa zameria na vzdelávanie v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.

NAŠI "LEGO AVATARI"

Vybrali sme si postavičky lega a upravili v aplikácii  CHATTERKID.

Predstavujeme sa - zázračná krajina LEGO CITY.

Naša spoločná práca - prezentácia žiakov zo škôl zapojených do projektu.

LOGO PROJEKTU

NAŠE LOGO ZVÍŤAZILO! STALO SA LOGOM PROJEKTU!

HLASUJEME - LOGO PROJEKTU

                          SPOLOČNÁ ÚLOHA -                        učíme sa dopravné predpisy.

Spoločné kreslenie v programe: webwhiteboard

Pracujeme so stavebnicou Lego WeDo 2.0

NÁKLADNÉ  AUTO

......