Cieľom projektu je oboznámiť deti s knihou "Malý princ" zaujímavou formou tak, aby to pre ne bolo zábavné. Oslávime s ňou Deň európskych jazykov. Knihy Malý princ partí k literárnej svetovej klasike.  Zistíme, ako vyzerá táto kniha v iných krajinách, budeme objavovať podobnosti a rozdiely medzi nimi...  Deti vytvoria originálne dielka  vo vlastnom jazyku.

Malí princovia a princezné.

PREDSTAVUJEME SA

Zahrali sme sa na malých letcov  v  programe QUIVER MASK.

Pripravili sme aj video, kde sme sa ocitli v krajine Malého princa.

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

OBRÁZKOVÝ  SLOVNÍK

Názov knihy MALÝ PRINC v rôznych jazykoch

Book titled 'Follow the Little Prince'Read this book made on StoryJumper

TVORÍME - MALÝ PRINC NAŠIMI OČAMI

Naše výtvarné práce. Nakreslili sme malého princa, jeho kamarátku líšku a planéty, ktoré malý princ navštívil.

Made with Padlet

KNIHA MALÝ PRINC

v národných jazykoch.

Projektoví partneri pripravili nahrávku knihy MALÝ PRINC. Každý partner prečítal jednu kapitolu z knihy vo svojom rodnom jazyku.

Čo sa skrýva v klobúku?

MALÝ PRINC - RUŽE A KRÁĽ

Pomocou aplikácie CHATTERKID si každý vytvoril svoju ružu a kráľa.

KNIHA ŽIACKYCH AKTIVÍT

ONLINE MAĽOVANIE - s deťmi z Turecka

MASKA OVEČKY - práca s programom Quiver Masks

VYHODNOTENIE PROJEKTU

VYHODNOTENIE PROJEKTU - pre rodičov

Made with Padlet