NOC VÝSKUMNÍKOV

Zúčastnili sme sa akcie NOC VÝSKUMNÍKOV  v Košiciach. Vyskúšali sme si rôzne pokusy, získali nové poznatky z rôznych vedných disciplín. Pozorovali sme prácu s LEGO robotmi a 3D tlačiarňou. Prežili sme nádherný deň.