PRVÝ DEŇ V ŠKOLE

Dva mesiace prázdnin ubehli ako voda a my sme sa opäť stretli v školských laviciach. Tešili sme sa, že opäť vidíme svojich spolužiakov, pani učiteľku a pani vychovávateľku.